O podjetju

Kdo smo

Smo podjetje z izkušnjami na svojem področju delovanja, saj začetki segajo v leto 2002, tako, da smo si v času svojega delovanja nabrali bogate izkušnje pri izvajanju vseh vrst strojnih instalacij.

Eno izmed temeljnih načel in vodil poslovanja pri doseganju zastavljenih strateških ciljev je celovito obvladovanje kakovosti.

Vodilo našega dela je ponuditi kvalitetne usluge našim naročnikom. Bistvo je tako v strokovnosti ter natančnosti. Pri tem si pomagamo z nenehnim izobraževanjem in stalnim vlaganjem v razvoj in novo opremo.

Podjetje odlikujejo kakovost, pravočasnost, poštenost ter  dobri poslovni odnosi, tako do partnerjev, kot do vseh prisotnih v delavnem procesu.

Ker je izvedba kompletne strojne inštalacije objekta  zahteven ter kompleksen projekt, daje podjetje   največji poudarek na izdelavi kompletnega projekta, v katerem so vsi podatki natančno definirani, tako da ob izvedbi ne pride do težav ter odstopanj. Instalacije so tako izvedene hitro, natančno in kvalitetno, kar je tudi  moto podjetja. Na vso izvedeno inštalacijo nudimo tudi garancijo.

USPEH S KVALITETO

Našo paleto aktivnosti s področja ogrevanja, prezarčevanja hlajenjem, najnovejših sistemov s področja nizkoenergetske gradnje objektov kot so toplotne črpalke, izmenjevalci toplote, sončne celice- odlikujejo visoka kvaliteta opreme, storitev in kompletna ponudba od enostavnega  radiatorskega ventila pa do najzahtevnejše regulacije.

Mi vam ponujamo

• garacijo izdelave in kvaliteta v izvedbi projektov
• poudarek na funkcionalnosti in udobja pri uporabi vgrajenih komponent
• sistematični nadaljni razvoj produktov v smereh funkcionalnosti, oblike in energijske varčnosti

Vgrajujemo produkte, ki so zelo važni elementi za udobnost bivanja v stanovanjsko - poslovnih objektih in so prisotni v vseh področjih gradnje objektov kot so:
• ogrevanje
• prezračevanje
• hlajenje
• priprava sanitarne vode
• plin
• obnovljivi viri energije ( sonce, voda, biomasa.... )
• toplotne črpalke vseh vrst
• rekuperacija toplote

Kot hitro rastoče podjetje vam nudimo zanesljivost, kontinuiteto ter dolgoročno prisotnost na tržišču. Naš razvoj temelji na trdni osnovi, ki se kaže v povezavi preteklega 10- letnega obdobja delovanja na tržišču in katerega plod so partnerske povezave s svetovno znanimi proizvajalci opreme s področja strojnih instalacij in novejšega časa, ko se posvečamo predvsem razvoju novih projektov s področja učinkovite rabe energije in proizvodnji energije kot so sistemi ogrevanja in hlajenja s soncem, vračanje energije v objekt, sočasna proizvodnja toplotne in električne energije.

Naši sodelavci vam

• strokovno svetujejo
• izdelajo projekt in najugodnejšo ponudbo
• projekt kvalitetno, hitro izvedejo in ga vzdržijejo ter servisirajo

Cilj podjetja Termosolar d.o.o., pa ni samo povečati tržni delež in podaljševati listo referenčnih objektov, temveč vam kot končnemu uporabniku ter zadnjemu najvažnejšemu členu v naši verigi v vsakem trenutku stati ob strani.

Zato velik poudarek posvečamo vzdrževanju objektov, saj vedno večji tehnološki napredek prinaša s seboj miselnost, da lahko naprave, ki so opisane kot avtomatske prepustimo same sebi. Dolgoročno gledano pa seveda tudi pri takšnih napravah- opremi ne gre brez rednega vzdrževanja.

Velja izrek : » VZDRŽEVANJE NI VSE- TODA BREZ VZDRŽEVANJA JE VSE NIČ.«

NAŠE STORITVE

01

Plinske inštalacija

Če v prihodnosti načrtujete prehod na uporabo zemeljskega plina.
02

Centralna kurjava

Izgradnja novega ali prenova obstoječega ogrevalnega sistema.
03

Vodovod

Finomontaža, bojlerji, popravila, čiščenje, vzdrževanje, vodni filtri...
04

Klimatske naprave

Dvig splošnega standarda ter želja po ugodju v prostoru, zahtevata od nas vedno pogosteje klimatizacijo bivalnih prostorov.Pod pojmom klimatizacija prostorov razumemo vzdrževanje lokalne klime ...
05

Toplotne črpalke

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin...
06

Prezračevanje

Prezračevanje pomeni pripravo in izmenjavo zraka, ki zagotavlja...